Меню
Заявка на чемпионат 2021-2022
Результаты игр 2021-2022
Расписание игр 1-го круга 2021-2022
Расписание игр 2-го круга 2021-2022
Кубок 2021-2022

   
Печать
Группа А - А - Сезон 2021/2022 (2 круг с 31.01.2022 по 31.05.2022)
Команда 31.01
-
06.02
07.02
-
13.02
14.02
-
20.02
21.02
-
27.02
28.02
-
06.03
07.03
-
13.03
14.03
-
20.03
21.03
-
27.03
28.03
-
03.04
04.04
-
10.04
11.04
-
17.04
18.04
-
24.04
25.04
-
01.05
02.05
-
08.05
09.05
-
15.05
16.05
-
22.05
1 DRIVE (w)
(DRIVE - Группа А, Супер)
Требуется QR код
  3
на 16.04
  9
27.02
вс
19.30
на 06.05
4
на 06.03
5
на 20.05
11
20.03
вс
19.30
3:1
10
3:1
8
03.04
вс
19.30
на 27.02
6
0:3
=> 3
16.04
сб
20.00
3:0
    => 9
06.05
пт
20.00
1:3
7
15.05
вс
19.30
на 18.05
=> 7
3:2
      => 8
27.02
вс
19.30
3:1
=> 4
3:1
          2
17.04
вс
19.30
3:0
        => 5
20.05
пт
20.00
3:1
2 ВК 112 3
на 19.04
  11
на 21.02
=> 11
0:3
5
02.03
ср
19.00
3:1
  7
16.03
ср
19.00
на 22.03
=> 7
22.03
вт
19.00
3:0
6
30.03
ср
19.00
на 24.03
9
06.04
ср
19.00
на 12.04
=> 9
12.04
вт
19.00
1:3
=> 3
3:1
  => 10
3:2
   
      4
22.02
вт
19.00
3:1
      => 6
24.03
чт
19.00
1:3
    8
0:3
10
на 05.05
       
                    1
0:3
         
3 Водоканал (w)
Требуется QR код
2
01.02
вт
19.40
на 19.04
1
08.02
вт
19.40
на 16.04
9
0:3
8
3:2
10
01.03
вт
19.40
на 10.03
=> 10
3:1
4
15.03
вт
19.40
на 05.04
5
на 24.04
=> 6
0:3
=> 4
05.04
вт
19.40
0:3
11
12.04
вт
19.40
0:3
=> 2
19.04
вт
19.40
1:3
       
          6
на 01.04
      7
1:3
=> 1
0:3
=> 5
3:1
       
4 МагнаПак (Неон)   10
12.02
сб
11.30
1:3
7
на 26.02
2
1:3
1
05.03
сб
11.30
на 06.03
9
12.03
сб
11.30
0:3
3
на 05.04
=> 11
26.03
сб
11.30
0:3
11
на 26.03
=> 3
3:0
=> 5
16.04
сб
11.00
3:0
8
23.04
сб
11.30
3:0
=> 5
30.04
сб
11.30
на 16.04
     
      => 7
26.02
сб
11.30
3:0
=> 1
06.03
вс
11.30
1:3
  6
19.03
сб
11.30
0:3
    5
на 30.04
           
5 ОРИОН (Эдельвейс) 6
06.02
вс
13.00
на 06.02
8
0:3
11
20.02
вс
13.00
0:3
  2
1:3
1
13.03
вс
13.00
на 20.05
10
на 07.04
3
27.03
вс
13.00
на 24.04
7
0:3
=> 10
1:3
=> 4
0:3
=> 3
24.04
вс
13.00
1:3
=> 4
на 16.04
    => 1
1:3
=> 6
06.02
вс
13.00
на 17.04
                4
10.04
вс
13.00
на 30.04
9
1:3
         
=> 6
на 06.02
                  => 6
17.04
вс
13.00
1:3
         
6 ПРИМА
(Прима1 - Группа В2, В)
5
на 06.02
9
13.02
вс
15.30
3:2
8
20.02
вс
15.30
3:0
  7
06.03
вс
15.30
на 29.03
3
13.03
вс
15.30
на 01.04
4
3:0
=> 2
3:1
=> 7
29.03
вт
19.00
3:0
1
10.04
вс
15.30
3:0
10
3:2
  11
0:3
     
=> 5
на 17.04
              2
на 24.03
  => 5
3:1
         
=> 5
06.02
вс
15.30
на 06.02
              => 3
01.04
пт
19.00
3:0
             
7 СБЕРБАНК (ж)     4
20.02
вс
19.00
на 26.02
=> 4
0:3
6
на 29.03
=> 10
10.03
чт
19.00
на 31.03
11
0:3
=> 2
0:3
=> 6
0:3
3
10.04
вс
19.00
3:1
        8
0:3
=> 1
18.05
ср
20.00
2:3
      10
27.02
вс
19.00
на 10.03
    2
на 22.03
9
27.03
вс
19.00
0:3
=> 10
0:3
          1
на 18.05
 
                5
03.04
вс
19.00
3:0
             
8 СитиМикс   5
12.02
сб
14.00
3:0
6
0:3
3
26.02
сб
14.00
2:3
  10
3:0
9
на 07.05
  1
на 27.02
  2
16.04
сб
14.00
3:0
4
0:3
11
30.04
сб
14.00
0:3
=> 9
07.05
сб
14.00
0:3
7
14.05
сб
14.00
3:0
 
      => 1
1:3
                       
9 ТОЧКА ТЮНИНГА
(ВК Ленинград - Группа В3, В)
11
05.02
сб
19.45
1:3
6
2:3
3
19.02
сб
19.45
3:0
1
на 06.05
  4
3:0
8
19.03
сб
19.45
на 07.05
7
3:0
=> 10
3:0
2
на 12.04
=> 2
3:1
    => 1
3:1
   
                10
02.04
сб
19.45
на 02.04
  5
16.04
сб
19.45
3:1
    => 8
3:0
   
10 ФОТОНИКА (Балтика(w)
(ФарПост - Группа 1, Хард-В)
  4
3:1
  7
на 10.03
3
на 10.03
=> 3
10.03
чт
18.30
1:3
5
19.03
сб
11.45
на 07.04
1
26.03
сб
11.45
1:3

=> 7
31.03
чт
19.00
3:0


=> 5
07.04
чт
18.30
3:1
11
0:3
2
23.04
сб
11.45
на 05.05
  => 2
05.05
чт
18.30
2:3
   
          => 7
на 31.03
    => 9
02.04
сб
11.45
0:3
  6
16.04
сб
11.45
2:3
         
          8
12.03
сб
11.45
0:3
    9
на 02.04
             
11 ЦС ФОК
(АКМ 40 + - Группа 2, 40+)
9
3:1
  2
14.02
пн
20.45
на 21.02
=> 2
21.02
пн
20.45
3:0
    7
14.03
пн
20.45
3:0
=> 4
3:0
4
28.03
пн
20.45
на 26.03
  10
11.04
пн
20.45
3:0
  6
25.04
пн
20.45
3:0
     
    5
3:0
      1
1:3
      3
3:0
  8
3:0
     
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def