Печать
Группа С1 - Женская лига С - Сезон 2020/2021 (2 круг с 05.02.2021 по 20.05.2021)
Команда 01.02
-
07.02
08.02
-
14.02
15.02
-
21.02
22.02
-
28.02
01.03
-
07.03
08.03
-
14.03
15.03
-
21.03
22.03
-
28.03
29.03
-
04.04
05.04
-
11.04
12.04
-
18.04
19.04
-
25.04
1 Black Foxes
(ЦСКалининский - Группа 1, Лига Лайт-Север)
  3
12.02
пт
19.45
на 23.04
5
19.02
пт
19.45
2:3
9
3:0
  10
3:0
2
0:3
7
26.03
пт
19.45
0:3
4
на 18.04
  8
=> 3
23.04
пт
19.45


                    => 46
2 Kill Bill
(Перцы - Группа 2, Лига Лайт-Юг)
9
07.02
вс
16.00
3:0
8
2:3
10
21.02
вс
16.00
1:3
5
3:1
4
07.03
вс
16.00
3:1
6
0:3
1
21.03
вс
16.00
3:0
    7
3:1

3
18.04
вс
16.00


 
3 Lg_group (без медалей)
(Rightbank Lions - Группа 1, Лига Лайт-Юг)
8
3:2
1
на 23.04
  4
27.02
сб
10.00
3:2
7
2:3
5
13.03
сб
10.00
3:0
  10
27.03
сб
10.00
3:0
  6
10.04
сб
10.00
3:1
2=> 1
                     
9
24.04
сб
10.00


4 Look   10
3:2
  3
2:3
2
1:3
7
14.03
вс
18.50
на 19.03
=> 7
0:3
8
2:3
1
04.04
вс
16.00
на 18.04

5
11.04
вс
16.00


=> 6  
            9
21.03
вс
16.00
3:2
      6
на 13.04
 
                   
=> 1
18.04
вс
16.00


 
5 Альта
(ВК Легион - Группа С2, Женская лига С)
10
07.02
вс
14.00
2:3
9
3:0
1
3:2
2
28.02
вс
14.00
1:3
6
0:3
3
0:3
    8
04.04
вс
14.00
3:1
4
7
18.04
вс
14.00


 
6 Балкания       7
на 12.03
5
07.03
вс
10.00
3:0
=> 7
на 04.04
8
21.03
вс
10.00
3:2
9
3:0
10
3:2
3
1:3

=> 4
13.04
вт
19.301
25.04
вс
10.00


          2
14.03
вс
10.00
3:0
    => 7
04.04
вс
10.00
0:3
  4
18.04
вс
10.00
на 13.04
 
7 ВК ЭЙС       6
26.02
пт
19.00
на 12.03
3
05.03
пт
19.00
3:2
=> 6
12.03
пт
19.00
на 04.04
=> 4
19.03
пт
19.00
3:0
1
3:0
9
02.04
пт
19.00
3:0
2
09.04
пт
19.30
1:3
58
          4
на 19.03
10
3:0
  => 6
3:0
     
8 Гатчинский Район 3
06.02
сб
11.45
2:3
2
13.02
сб
11.45
3:2
    10
3:1
  6
2:3
4
27.03
сб
11.45
3:2
5
1:3
9
3:1

1
17.04
сб
11.457
24.04
сб
11.45


9 Петербурггаз (w)
(NordStar - Группа С2, Женская лига С)
2
0:3
5
14.02
вс
10.00
0:3
  1
28.02
вс
10.00
0:3
    4
2:3
6
28.03
вс
10.00
0:3
7
0:3
8
11.04
вс
10.00
1:3
10
на 18.04
3
                    => 10  
10 Пушка 5
3:2
4
13.02
сб
19.30
2:3
2
3:1
  8
06.03
сб
19.30
1:3
1
14.03
вс
10.00
0:3
7
20.03
сб
19.30
0:3
3
0:3
6
03.04
сб
19.30
2:3
  9
17.04
сб
19.30
на 18.04
 
                   
=> 9
18.04
вс
15.00


 
Печать
Группа С2 - Женская лига С - Сезон 2020/2021 (2 круг с 05.02.2021 по 20.05.2021)
Команда 08.02
-
14.02
15.02
-
21.02
22.02
-
28.02
01.03
-
07.03
08.03
-
14.03
15.03
-
21.03
22.03
-
28.03
29.03
-
04.04
05.04
-
11.04
12.04
-
18.04
19.04
-
25.04
26.04
-
02.05
03.05
-
09.05
10.05
-
16.05
1 BLAZE 6
13.02
сб
14.30
2:3
4
3:1
  2
06.03
сб
14.30
3:0
9
2:3
8
20.03
сб
14.30
3:0
11
2:3
10
03.04
сб
14.30
0:3
5
3:1

7
17.04
сб
14.30


3      
2 Calipso
(Зенитка - Группа В3, Женская лига В)
  8
20.02
сб
18.00
3:1
5
0:3
1
0:3
=> 11
11.03
чт
19.00
2:3
11
20.03
сб
12.00
на 11.03
10
1:3
3
2:3
7
на 30.04

9
17.04
сб
18.00


4=> 7    
            6
27.03
сб
18.00
1:3
             
3 Mad set 7
2:3
9
0:3
4
28.02
вс
16.00
на неоп. дату
  10
0:3
5
21.03
вс
16.00
0:3
  2
04.04
вс
16.00
3:2
6
0:3

8
18.04
вс
16.001
25.04
вс
16.00


     
        11
на неоп. дату
                 
4 NordStar
(Петербурггаз (w) - Группа С1, Женская лига С)
  1
21.02
вс
10.00
1:3
3
на неоп. дату
6
07.03
вс
10.00
2:3
  10
0:3
5
27.03
сб
16.50
на неоп. дату
=> 7
02.04
пт
19.40
3:0
  8
2
25.04
вс
10.00


    7
16.05
вс
10.00
на 02.04
          9
21.03
вс
10.00
3:2
     
11
18.04
вс
10.00


       
5 АлмаЗ   8
3:0
2
27.02
сб
16.50
3:0
7
1:3
=> 10
13.03
сб
16.50
0:3
3
3:0
4
на неоп. дату
11
03.04
сб
16.50
на 04.04
1
10.04
сб
16.50
1:3
6=> 9      
  10
20.02
сб
16.50
на 13.03
  9
на 25.04
      => 11
0:3
           
6 Амазонки
(Y.M.K.A. - Группа В2, Женская лига В)
1
3:2
  11
на 25.04
4
3:2
8
14.03
вс
12.00
3:0
7
21.03
вс
12.00
3:1
2
3:1
9
04.04
вс
12.00
1:3
3
11.04
вс
12.00
3:0

5
17.04
сб
16.50


10      
                    => 11      
7 Ангара СПб (GOLD)
(Reaxys - Группа В1, Женская лига В)
3
12.02
пт
19.40
3:2
11
на неоп. дату
9
26.02
пт
19.40
1:3
5
05.03
пт
19.40
3:1
  6
1:3
  => 4
0:3
8
3:0
1   10   4
на 02.04
                2
09.04
пт
19.40
на 30.04
   
=> 2
30.04
пт
20.00


   
8 Бета (без медалей)   5
15.02
пн
19.30
0:3
  10
01.03
пн
19.30
0:3
11
на неоп. дату
1
0:3
9
на 11.04
  7
05.04
пн
19.30
0:3

4
12.04
пн
19.30


       
  2
1:3
    6
0:3
      => 9
1:3
3        
9 ВК Легион
(Альта - Группа С1, Женская лига С)
10
3:2
3
21.02
вс
13.45
3:0
7
3:1
5
07.03
вс
13.45
на 25.04
1
14.03
вс
13.45
3:2
4
2:3
8
28.03
вс
13.45
на 11.04
6
3:1
=> 8
11.04
вс
14.00
3:1
2
=> 5
25.04
вс
13.45


     
11
14.02
вс
13.45
3:1
                         
10 Восхождение (W) 9
08.02
пн
20.50
2:3
5
на 13.03
  8
3:0
3
08.03
пн
20.50
3:0
4
15.03
пн
20.50
3:0
2
22.03
пн
20.50
3:1
1
3:0
11  
6
19.04
пн
20.507
26.04
пн
20.50


   
        => 5
3:0
                 
11 Чили 9
1:3
7
21.02
вс
19.00
на неоп. дату
6
28.02
вс
19.00
на 25.04
  8
08.03
пн
19.30
на неоп. дату
2
на 11.03
1
28.03
вс
19.00
3:2
5
на 04.04

10
11.04
вс
19.00


4
=> 6
25.04
вс
19.00


     
        => 2
3:2
    => 5
04.04
вс
18.45
3:0
           
        3
14.03
вс
19.00
на неоп. дату
                 
Печать
Группа С3 - Женская лига С - Сезон 2020/2021 (2 круг с 05.02.2021 по 20.05.2021)
Команда 01.02
-
07.02
08.02
-
14.02
15.02
-
21.02
22.02
-
28.02
01.03
-
07.03
08.03
-
14.03
15.03
-
21.03
22.03
-
28.03
29.03
-
04.04
05.04
-
11.04
12.04
-
18.04
19.04
-
25.04
1 Bubble Gum 7
07.02
вс
18.50
2:3
5
0:3
  2
0:3
3
1:3
9
14.03
вс
18.50
2:3
4
21.03
вс
18.50
0:3
  6
04.04
вс
18.50
0:3

10
11.04
вс
18.50


8  
2 PurPur   6
3:0
  1
28.02
вс
17.00
3:0
9
3:0
10
14.03
вс
17.00
0:3
4
3:2
5
28.03
вс
17.00
3:1
7
на 25.04
8
11.04
вс
17.00
3:1
3=> 7
на 04.04
                => 7
3:1
     
3 VOLBOL - WL 4
05.02
пт
20.50
3:2
  5
19.02
пт
20.50
1:3
  10
0:3
8
на неоп. дату
6
19.03
пт
20.00
0:3
7
на 18.04
  => 9
09.04
пт
20.00
3:1

2
16.04
пт
20.00


 
        1
05.03
пт
20.50
3:1
        9
на 09.04
=> 7  
4 VitaTeam 3
2:3
10
13.02
сб
12.00
на 17.04
  6
27.02
сб
12.00
3:0
  7
13.03
сб
12.00
3:0
2
20.03
сб
12.00
2:3
8
27.03
сб
12.00
на 03.04
=> 8
03.04
сб
11.00
3:0
 
=> 10
17.04
сб
12.00


 
            1
3:0
  9
3:0
  5  
5 Андромеда
(ГУП "ТЭК СПб"(Nirvana) - Группа В2, Женская лига В)
  10
3:1
3
3:1
    6
3:1
9
21.03
вс
16.00
3:0
2
1:3
8
04.04
вс
16.00
3:0
7
4
18.04
вс
16.00


 
  1
14.02
вс
16.00
3:0
                   
6 ВК "Феникс"   2
10.02
ср
20.50
0:3
10
17.02
ср
20.50
2:3
4
0:3
7
03.03
ср
20.50
3:0
5
10.03
ср
20.50
1:3
3
3:0
9
24.03
ср
20.50
на 28.03
1
3:0
    8
              => 9
3:0
       
7 Консилиум Девушки 1
3:2
9
на 14.02
8
21.02
вс
17.00
2:3
  6
0:3
4
0:3
  10
0:3
2
04.04
вс
17.00
на 25.04

5
11.04
вс
17.00=> 3
18.04
вс
17.00


=> 2
25.04
вс
17.00
на 04.04
  => 9
3:1
          3
28.03
вс
17.00
на 18.04
=> 2
04.04
вс
17.00
1:3
     
8 Константа+     7
3:2
9
3:0
10
07.03
вс
14.00
1:3
3
14.03
вс
14.00
на неоп. дату
  4
на 03.04
=> 4
0:3
2
1:3

1
18.04
вс
14.006
25.04
вс
14.00


                5
0:3
     
9 Сойка (без медалей)   7
13.02
сб
16.00
на 14.02
  8
27.02
сб
16.00
0:3
2
06.03
сб
16.00
0:3
1
3:2
5
0:3
6
на 28.03
4
03.04
сб
16.00
0:3
=> 3
1:3
  10
  => 7
14.02
вс
16.00
1:3
          => 6
28.03
вс
14.00
0:3
  3
10.04
сб
16.00
на 09.04
   
10 Якудзы
(Первый Темп - Группа 1, Лига Лайт-Юг)
  5
08.02
пн
20.50
1:3
6
3:2
  3
01.03
пн
20.50
3:0
2
3:0
  7
22.03
пн
20.50
3:0
  1=> 4
9
19.04
пн
20.50


  4
на 17.04
    8
3:1
             
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2017

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def