Печать
Лига В-1 - Женская лига В - Сезон 2019/2020 (2 круг с 28.01.2020 по 13.05.2020)
Команда 27.01
-
02.02
03.02
-
09.02
10.02
-
16.02
17.02
-
23.02
24.02
-
01.03
02.03
-
08.03
09.03
-
15.03
16.03
-
22.03
23.03
-
29.03
30.03
-
05.04
06.04
-
12.04
13.04
-
19.04
20.04
-
26.04
1 DRIVE-Центр 4
02.02
вс
19.30
на 15.02
6
3:0
=> 4
3:0
5
23.02
вс
19.30
на 04.03
8
3:0
=> 5
04.03
ср
20.00
3:0
10
15.03
вс
19.30
3:0
  9
29.03
вс
19.30
на неоп. дату
7
на неоп. дату
=> 3    
    3
на 10.04
    11
на неоп. дату
       
2
12.04
вс
19.30


   
2 Reaxys   10
08.02
сб
16.50
2:3
=> 7
15.02
сб
16.50
1:3
  11
на неоп. дату
7
на 15.02
4
3:0
3
на неоп. дату
6
28.03
сб
16.50
на неоп. дату

5
04.04
сб
16.50


1
8
18.04
сб
16.509
25.04
сб
16.50


3 Ultra   11
09.02
вс
16.00
на 06.03
1
16.02
вс
16.00
на 10.04
6
3:2
10
01.03
вс
16.00
0:3
=> 11
06.03
пт
19.30
3:2
5
на 25.03
2
22.03
вс
16.00
на неоп. дату
=> 5
на 15.03
=> 4
05.04
вс
16.00
на неоп. дату

=> 1
10.04
пт
19.30


  8
          4
08.03
вс
16.00
на 05.04
=> 5
1:3
  7
на неоп. дату
  9    
4 VOLLEYARTw 1
на 15.02
  => 1
15.02
сб
13.00
0:3
  9
29.02
сб
12.50
3:2
3
на 05.04
2
14.03
сб
12.50
0:3
11
на неоп. дату
8
28.03
сб
12.50
на неоп. дату
10
на неоп. дату
6
11.04
сб
12.50
на неоп. дату

7
18.04
сб
12.50


 
    5
на неоп. дату
            => 3
на неоп. дату
     
5 АВРОРА (w)     4
16.02
вс
17.45
на неоп. дату
1
на 04.03
  => 1
0:3
3
15.03
вс
17.45
на 25.03
10
на 25.03
=> 3
25.03
ср
20.00
на 15.03
2
11
12.04
вс
17.45


96
          8
1:3
=> 3
15.03
вс
18.00
3:1
  => 10
25.03
ср
20.00
на неоп. дату
     
7
26.04
вс
17.45


6 АДРЕНАЛИН   1
07.02
пт
19.30
0:3
11
3:1
3
21.02
пт
19.30
2:3
  10
06.03
пт
19.30
3:2
7
3:0
8
20.03
пт
19.30
на неоп. дату
2
на неоп. дату
9
03.04
пт
19.30
на неоп. дату
4
на неоп. дату
 
5
24.04
пт
19.30


7 АУРУМ     => 2
3:1
11
на 01.03
=> 11
0:3
2
08.03
вс
17.00
на 15.02
6
15.03
вс
17.00
0:3
=> 9
3:2
3
29.03
вс
17.00
на неоп. дату
1
05.04
вс
17.00
на неоп. дату
845
              9
на 22.03
     
10
19.04
вс
17.00


 
8 ГУП "ТЭК СПб"(Nirvana) 10
2:3
      1
01.03
вс
16.00
0:3
5
08.03
вс
16.00
3:1
9
15.03
вс
16.00
1:3
6
на неоп. дату
4
на неоп. дату
11
на неоп. дату

7
12.04
вс
16.00


2
3
26.04
вс
16.00


9 Динамика 11
02.02
вс
12.45
на 09.02
=> 10
3:1
  10
на 07.02
4
2:3
  8
3:1
=> 7
22.03
вс
11.50
2:3
1
на неоп. дату
6
на неоп. дату

3
12.04
вс
12.455
19.04
вс
12.45


2
  => 11
09.02
вс
12.45
2:3
          7
22.03
вс
12.45
на 22.03
         
10 МО Константиновское 8
02.02
вс
16.00
3:2
=> 9
07.02
пт
20.10
1:3
  9
21.02
пт
20.10
на 07.02
3
3:0
6
2:3
1
0:3
5
20.03
пт
20.10
на 25.03
=> 5
на неоп. дату
4
03.04
пт
20.10
на неоп. дату
  7  
  2
3:2
            11
27.03
пт
20.10
на неоп. дату
       
11 Техноком (ж) 9
на 09.02
=> 9
3:2
6
16.02
вс
18.00
1:3
7
23.02
вс
18.00
на 01.03
2
29.02
сб
16.50
на неоп. дату
=> 3
2:3
  4
22.03
вс
18.00
на неоп. дату
10
на неоп. дату
8
05.04
вс
18.00
на неоп. дату
5    
  3
на 06.03
    => 7
01.03
вс
18.00
3:0
1
08.03
вс
18.00
на неоп. дату
             
Печать
Лига В-2 - Женская лига В - Сезон 2019/2020 (2 круг с 28.01.2020 по 13.05.2020)
Команда 27.01
-
02.02
03.02
-
09.02
10.02
-
16.02
17.02
-
23.02
24.02
-
01.03
02.03
-
08.03
09.03
-
15.03
16.03
-
22.03
23.03
-
29.03
30.03
-
05.04
06.04
-
12.04
13.04
-
19.04
20.04
-
26.04
1 Look     2
0:3
11
1:3
8
01.03
вс
18.50
0:3
  3
15.03
вс
18.50
2:3
6
на неоп. дату
5
на неоп. дату
10
7
12.04
вс
18.509
19.04
вс
18.504
26.04
вс
18.50


2 Palladium 46 7
3:0
11
3:1
1
16.02
вс
18.50
3:0
  9
3:1
6
1:3
8
на неоп. дату
4
22.03
вс
18.50
3:2
10
на неоп. дату
5
05.04
вс
18.50
на неоп. дату
    3
3 Y.M.K.A.   4
09.02
вс
12.00
1:3
    5
2:3
11
03.03
вт
19.30
1:3
1
3:2
7
22.03
вс
12.00
0:3
86
9
12.04
вс
12.0010
19.04
вс
12.002
26.04
вс
12.00


4 АО "Концерн" НПО "Аврора" (ж)   3
3:1
5
13.02
чт
20.25
на 26.03
8
на 21.03
7
27.02
чт
20.25
3:1
  9
12.03
чт
20.25
3:0
=> 8
на 18.04
=> 5
на неоп. дату
11
на неоп. дату

10
09.04
чт
20.256
16.04
чт
20.25


1
              2
2:3
      => 8  
5 ВЕГА 8
3:1
  4
на 26.03
  3
01.03
вс
15.55
3:2
  11
15.03
вс
15.55
1:3
10
0:3
=> 4
26.03
чт
20.25
на неоп. дату
2
на неоп. дату

6
12.04
вс
15.557
19.04
вс
15.55


9
                1
29.03
вс
15.55
на неоп. дату
       
6 ВК "ГУТИД"   => 8
08.02
сб
15.00
3:0
10
на 11.04
9
22.02
сб
17.00
на 22.02
  2
07.03
сб
17.00
3:1
11
2:3
1
21.03
сб
17.00
на неоп. дату
=> 7
28.03
сб
17.00
на неоп. дату

3
04.04
сб
17.00


=> 104  
  8
08.02
сб
17.00
на 08.02
  => 9
22.02
сб
18.30
0:3
    7
на 28.03
      5    
7 Взлёт (w) 2
02.02
вс
12.00
0:3
11
09.02
вс
17.50
2:3
  10
3:2
4
1:3
  6
15.03
вс
12.00
на 28.03
3
3:0
=> 6
на неоп. дату
8
05.04
вс
12.00
на неоп. дату
15  
                9
29.03
вс
12.00
на неоп. дату
       
8 Гатчинский Район 5
01.02
сб
11.45
1:3
=> 6
0:3
9
2:3
4
22.02
сб
11.45
на 21.03
1
3:0
10
0:3
2
14.03
сб
11.45
на неоп. дату
=> 4
21.03
сб
11.45
на 18.04

3
28.03
сб
11.45


7
на неоп. дату

11
11.04
сб
11.45=> 4
18.04
сб
11.45


 
  6
на 08.02
                     
9 Искра   10
09.02
вс
17.45
3:2
8
16.02
вс
17.45
3:2
6
на 22.02
2
01.03
вс
17.45
1:3
  4
0:3
11
22.03
вс
17.45
на неоп. дату
7
на неоп. дату
  31
5
26.04
вс
17.45


      => 6
3:0
                 
10 Колтуши   9
2:3
6
15.02
сб
20.00
на 11.04
7
22.02
сб
20.00
2:3
11
на 25.04
8
07.03
сб
20.00
3:0
  5
21.03
сб
20.00
3:0
2
29.03
вс
18.50
на неоп. дату

1
04.04
сб
20.00


43
=> 11
25.04
сб
20.00


                   
=> 6
11.04
сб
20.00


   
11 Тандем   2
05.02
ср
20.00
1:3
  1
19.02
ср
20.00
3:1
10
26.02
ср
20.00
на 25.04
3
3:1
6
11.03
ср
20.00
3:2
9
на неоп. дату
  4
01.04
ср
20.00
на неоп. дату
8   => 10
  7
3:2
        5
3:1
           
Печать
Лига В-3 - Женская лига В - Сезон 2019/2020 (2 круг с 28.01.2020 по 13.05.2020)
Команда 27.01
-
02.02
03.02
-
09.02
10.02
-
16.02
17.02
-
23.02
24.02
-
01.03
02.03
-
08.03
09.03
-
15.03
16.03
-
22.03
23.03
-
29.03
30.03
-
05.04
06.04
-
12.04
13.04
-
19.04
20.04
-
26.04
27.04
-
03.05
1 Fortuna («Лотос Групп» http://lotosgroup.ru) 6
02.02
вс
10.00
1:3
  8
на 17.02
=> 8
3:2
7
3:2
4
08.03
вс
10.00
на 16.02
5
15.03
вс
10.00
0:3
10
3:0

9
29.03
вс
10.00


2
05.04
вс
10.00
на неоп. дату
  11    
    => 4
3:0
3
3:1
                   
2 NevaDa 8
02.02
вс
19.00
на 29.04
5
0:3
  7
23.02
вс
19.00
на 26.04
  11
0:3
6
15.03
вс
19.00
3:0
  10
29.03
вс
19.00
3:0
1
на неоп. дату
4
12.04
вс
19.00
на неоп. дату
9
=> 7
26.04
вс
19.00


=> 8
          => 3
0:3
               
          3
на 08.03
               
3 Балтия 10
3:1
9
0:3
5
16.02
вс
15.45
на неоп. дату
1
23.02
вс
15.45
1:3
4
3:0
=> 2
08.03
вс
10.00
3:0
  8
22.03
вс
15.45
на неоп. дату
6
на неоп. дату
11
05.04
вс
15.45
на неоп. дату
7      
          2
08.03
вс
15.45
на 08.03
               
4 Батареечка   6
09.02
вс
19.00
2:3
=> 1
16.02
вс
19.00
0:3
11
23.02
вс
19.00
на 26.04
3
01.03
вс
19.00
0:3
1
на 16.02
  8
0:3
5
29.03
вс
19.00
на неоп. дату

7
05.04
вс
19.00


2
на неоп. дату
=> 9
=> 11
26.04
вс
19.00


 
              9
на 14.04
      10    
5 ВК 112   2
04.02
вт
19.00
3:0
3
на неоп. дату
  9
25.02
вт
19.30
3:0
6
03.03
вт
19.00
на 10.03
=> 6
10.03
вт
19.00
3:1
11
18.03
ср
19.00
3:0
7
на неоп. дату
10
31.03
вт
19.00
на неоп. дату
  8    
            1
3:0
  4
на неоп. дату
         
6 Городская 1
3:1
4
3:2
11
15.02
сб
16.15
0:3
10
22.02
сб
16.15
на 22.02
9
3:0
5
на 10.03
=> 5
1:3
7
21.03
сб
16.15
на неоп. дату
3
28.03
сб
16.15
на неоп. дату
8
04.04
сб
16.15
на неоп. дату
       
      => 10
22.02
сб
18.10
3:0
    2
0:3
             
7 Зенитка   10
3:2
8
15.02
сб
18.00
1:3
2
на 26.04
1
29.02
сб
18.00
2:3
  9
14.03
сб
18.00
1:3
6
на неоп. дату
5
28.03
сб
18.00
на неоп. дату
4
3
11.04
сб
18.00


  11  
                        => 2  
8 МАКАРА ГУМРФ 2
на 29.04
  1
10.02
пн
19.00
на 17.02
=> 1
17.02
пн
19.45
2:3
  10
02.03
пн
19.00
2:3
  4
16.03
пн
19.00
3:0
  11
30.03
пн
19.00
на неоп. дату
 
5
13.04
пн
19.00


9
=> 2
29.04
ср
20.00


    7
3:1
        3
на неоп. дату
  6
на неоп. дату
       
9 Пандора   11
1:3
    5
0:3
  7
3:1
4
22.03
вс
17.30
на 14.04
1    
=> 4
14.04
вт
21.00


10  
 
3
09.02
вс
17.30
3:0


    6
01.03
вс
17.30
0:3
           
2
19.04
вс
17.308
26.04
вс
17.30


 
10 Политех (Rush) 3
01.02
сб
20.00
1:3
7
08.02
сб
20.00
2:3
  6
на 22.02
  8
3:2
  11
0:3
2
0:3
5
на неоп. дату
 
4
18.04
сб
20.009
25.04
сб
20.00


 
      => 6
0:3
      1
21.03
сб
20.00
0:3
           
11 Родина   9
03.02
пн
20.00
3:1
6
3:0
4
на 26.04
  2
02.03
пн
20.00
3:0
  10
16.03
пн
20.00
3:0
  8
на неоп. дату
 
1
13.04
пн
20.007
20.04
пн
20.00


 
              5
0:3
  3
на неоп. дату
    => 4  
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2017

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def