Печать
Группа А - Лига Медиум-Север - Сезон 2020/2021 (1 круг с 01.10.2020 по 01.02.2021)
Команда 05.10
-
11.10
12.10
-
18.10
19.10
-
25.10
26.10
-
01.11
02.11
-
08.11
09.11
-
15.11
16.11
-
22.11
23.11
-
29.11
30.11
-
06.12
07.12
-
13.12
14.12
-
20.12
21.12
-
27.12
28.12
-
03.01
04.01
-
10.01
11.01
-
17.01
18.01
-
24.01
1 Melon Fashion Group 3
11.10
вс
14.00
3:0
=> 9
16.10
пт
21.00
3:0
4
25.10
вс
14.00
3:0
=> 2
01.11
вс
14.00
3:0
5
3:0
7
на 15.11
=> 8
20.11
пт
21.00
3:0
    6
на 22.11
2
20.12
вс
14.00
на 01.11
         
  9
18.10
вс
14.00
на 16.10
      => 7
15.11
вс
14.00
3:2
=> 6
3:0
                 
            8
на 20.11
                 
2 Phoenix     => 8
21.10
ср
21.00
на 22.10
3
29.10
чт
21.00
0:3
7
05.11
чт
21.00
1:3
6
на 12.11
5
19.11
чт
21.00
0:3
9
26.11
чт
21.00
0:3
4
на 06.12
  1
на 01.11
         
    => 8
22.10
чт
21.00
1:3
=> 1
0:3
  => 6
0:3
    => 4
0:3
             
    8
на 21.10
                         
3 VOLLEYART 1
0:3
  9
24.10
сб
10.40
3:1
2
3:0
8
07.11
сб
10.40
3:0
5
14.11
сб
10.40
на неоп. дату
6
на 24.01
    => 7
12.12
сб
10.30
0:3
4
19.12
сб
10.40
на неоп. дату
        => 6
                  7
на 12.12
           
4 VOLLEYART2 6
11.10
вс
10.50
0:3
  1
0:3
7
01.11
вс
10.50
0:3
  9
на 22.11
=> 9
22.11
вс
10.50
3:2
5
на 23.01
2
06.12
вс
10.50
на 06.12
8
13.12
вс
10.50
на 13.12
3
на неоп. дату
      => 8
17.01
вс
10.50
2:3
=> 5
                => 2
06.12
вс
16.00
3:0
=> 8
13.12
вс
16.00
на 17.01
           
5 VolleySert
(Сертолово - Олимпийка Супер, Кубок Супер)
  6
17.10
сб
12.00
1:3
  8
0:3
1
07.11
сб
12.00
0:3
3
на неоп. дату
2
3:0
4
28.11
сб
12.00
на 23.01
  9
на 11.12
7
19.12
сб
12.00
на 27.12
=> 7
27.12
вс
12.00
0:3
     
=> 4
23.01
сб
12.00


                  => 9
3:2
           
6 White Horse 4
3:0
5
3:1
    9
02.11
пн
20.00
2:3
2
09.11
пн
20.00
на 12.11
=> 1
22.11
вс
13.00
0:3
  7
на 17.01
1
13.12
вс
13.15
на 22.11
8
на 10.01
    => 8
3:0
=> 7
17.01
вс
13.00
1:3

=> 3
24.01
вс
13.00


          => 2
12.11
чт
21.00
3:0
3
22.11
вс
13.15
на 24.01
                 
7 ВК "Радуга"       4
3:0
2
3:1
1
14.11
сб
18.00
на 15.11
9
на неоп. дату
8
28.11
сб
18.00
на 06.12
6
05.12
сб
18.00
на 17.01
=> 3
3:0
5
на 27.12
=> 5
3:0
    => 6
3:1
 
          => 1
2:3
    => 8
на 20.12
3
12.12
сб
18.00
на 12.12
=> 8
3:0
         
8 Вольт +     => 2
на 22.10
5
01.11
вс
20.00
3:0
3
0:3
  => 1
0:3
7
на 06.12
9
на неоп. дату
4
на 13.12
=> 7
20.12
вс
14.00
0:3
    => 6
10.01
вс
14.00
0:3
=> 4
3:2
 
    => 2
3:1
      1
22.11
вс
20.00
на 20.11
  => 7
06.12
вс
14.00
на 20.12
=> 4
на 17.01
6
20.12
вс
20.00
на 10.01
         
    2
25.10
вс
20.00
на 21.10
                         
9 Форвард   => 1
0:3
3
1:3
  6
3:2
4
13.11
пт
20.30
на 22.11
7
20.11
пт
20.30
на неоп. дату
2
3:0
8
04.12
пт
20.30
на неоп. дату
5
11.12
пт
20.30
на 11.12
           
  1
на 16.10
        => 4
2:3
    => 5
11.12
пт
21.00
2:3
           
Печать
Группа B - Лига Медиум-Север - Сезон 2020/2021 (1 круг с 01.10.2020 по 01.02.2021)
Команда 05.10
-
11.10
12.10
-
18.10
19.10
-
25.10
26.10
-
01.11
02.11
-
08.11
09.11
-
15.11
16.11
-
22.11
23.11
-
29.11
30.11
-
06.12
07.12
-
13.12
14.12
-
20.12
21.12
-
27.12
28.12
-
03.01
04.01
-
10.01
11.01
-
17.01
18.01
-
24.01
1 ВК «Кневицкая Молодежь»   4
14.10
ср
20.30
2:3
  3
3:0
5
04.11
ср
20.30
на 29.10
8
3:1
2
18.11
ср
20.30
0:3
  6
2:3
7
3:0
           
      => 5
3:0
                       
2 Бесстрашные белки 4
11.10
вс
20.00
1:3
    5
на 03.12
8
08.11
вс
20.00
на 29.11
3
15.11
вс
20.00
3:1
1
3:0
=> 7
3:0
=> 5
3:0
6
13.12
вс
20.00
на 24.01
         
=> 6
24.01
вс
19.30


            => 8
22.11
вс
20.00
3:1
=> 8
29.11
вс
20.00
на 22.11
7
на 29.11
             
3 Латунь 5
0:3
7
0:3
  1
27.10
вт
19.30
0:3
4
03.11
вт
19.30
1:3
2
1:3
  8
24.11
вт
19.30
0:3
  6
на 21.12
  => 6
0:3
       
4 Политех-2 2
3:1
7
3:0
    3
3:1
  => 6
17.11
вт
20.45
на 18.12
  8
3:0
  => 6
3:1
         
  1
3:2
        6
на 17.11
                 
  => 5
16.10
пт
20.45
3:0
        5
21.11
сб
18.00
на 16.10
                 
5 Прометей 3
08.10
чт
21.00
3:0
=> 4
0:3
  2
29.10
чт
21.00
на 03.12
1
на 29.10
6
12.11
чт
21.00
3:2
4
на 16.10
7
26.11
чт
21.00
на 17.12
=> 2
03.12
чт
21.00
0:3
8
2:3
=> 7
17.12
чт
21.00
3:0
         
      => 1
29.10
чт
21.00
0:3
                       
6 Томагавк       8
26.10
пн
21.00
3:1
  5
2:3
=> 4
на 18.12
  1
30.11
пн
21.00
3:2
3
07.12
пн
21.00
на 21.12
=> 4
18.12
пт
20.30
1:3
=> 3
21.12
пн
21.00
3:0
      => 2
            4
17.11
вт
21.00
на 17.11
    2
на 24.01
           
            7
3:0
                 
7 Тор 8
3:2
4
13.10
вт
20.45
0:3
        6
22.11
вс
19.00
0:3
5
на 17.12
2
06.12
вс
19.00
на 29.11
1
13.12
вс
19.00
0:3
=> 5
0:3
         
  3
18.10
вс
19.00
3:0
          => 2
29.11
вс
19.00
0:3
               
8 Ясный Перец 7
11.10
вс
17.00
2:3
    6
1:3
2
на 29.11
1
15.11
вс
17.00
1:3
=> 2
1:3
3
3:0
4
06.12
вс
17.00
0:3
5
13.12
вс
17.00
3:2
           
              => 2
на 22.11
               
Печать
Группа С - Лига Медиум-Север - Сезон 2020/2021 (1 круг с 01.10.2020 по 01.02.2021)
Команда 12.10
-
18.10
19.10
-
25.10
26.10
-
01.11
02.11
-
08.11
09.11
-
15.11
16.11
-
22.11
23.11
-
29.11
30.11
-
06.12
07.12
-
13.12
14.12
-
20.12
21.12
-
27.12
28.12
-
03.01
04.01
-
10.01
11.01
-
17.01
18.01
-
24.01
25.01
-
31.01
1 ABSOLUTE RU 7
13.10
вт
19.00
3:2
5
20.10
вт
19.00
3:0
6
на 24.11
2
03.11
вт
19.00
3:0
10
10.11
вт
19.00
3:0
4
3:0
=> 6
24.11
вт
19.00
3:0
3
01.12
вт
19.00
3:0
8
на 08.12
             
            9
3:0
  => 8
3:1
             
2 Prima
(Команда А - Олимпийка Супер, Кубок Супер)
5
3:0
  7
0:3
1
0:3
4
12.11
чт
21.00
на 15.11
3
3:2
8
26.11
чт
21.00
на 22.12
10
на 02.12
9
на неоп. дату
  => 8
1:3
         
        => 4
15.11
вс
18.00
на 06.12
    => 10
3:2
    => 6
0:3
         
              => 4
3:1
    6
24.12
чт
21.00
на 23.12
         
3 RED BARONS 6
на 20.12
8
21.10
ср
20.30
3:0
5
3:0
7
04.11
ср
20.30
3:1
9
3:1
2
18.11
ср
20.30
2:3
10
25.11
ср
20.30
3:2
1
0:3
4
09.12
ср
20.30
3:0
=> 6
17.12
чт
20.30
1:3
           
                  => 6
20.12
вс
20.30
на 17.12
           
4 В-ТЭК 8
18.10
вс
18.00
3:1
9
3:1
  6
08.11
вс
18.00
на 20.12
2
на 15.11
1
22.11
вс
18.00
0:3
7
3:1
5
06.12
вс
18.00
на 17.01
3
0:3
10
на 24.01
      => 5
17.01
вс
18.00
3:0

=> 10
24.01
вс
18.00


 
        => 2
на 06.12
    => 2
06.12
вс
18.00
1:3
  => 6
20.12
вс
18.00
0:3
           
5 ВДК СПб 2
13.10
вт
19.45
0:3
1
0:3
3
27.10
вт
19.45
0:3
9
03.11
вт
19.45
3:2
8
3:2
=> 10
17.11
вт
20.00
на 25.01
6
24.11
вт
19.45
на 29.01
4
на 17.01
7
на 18.01
        => 4
0:3
=> 7
18.01
пн
19.00
0:3

=> 10
25.01
пн
19.00


          10
на 17.11
                 
=> 6
29.01
пт
21.00


6 ВИФК 3
17.10
сб
16.00
на 20.12
  1
31.10
сб
16.00
на 24.11
4
на 20.12
7
14.11
сб
16.00
на 13.12
8
3:1
=> 1
0:3
=> 10
3:0
10
на 30.11
=> 3
3:1
=> 2
23.12
ср
20.30
3:0
        => 5
            5
на 29.01
=> 9
02.12
ср
20.45
3:0
=> 7
3:0
=> 4
3:0
2
на 23.12
         
              9
05.12
сб
16.00
на 13.12
=> 9
на 02.12
=> 3
на 17.12
           
7 Газпром межрегионгаз 1
2:3
10
22.10
чт
18.45
на 21.01
2
29.10
чт
18.45
3:0
3
1:3
6
на 13.12
  4
26.11
чт
18.45
1:3
8
2:3
5
10.12
чт
18.45
на 18.01
9
17.12
чт
18.45
1:3
        => 5
3:0
 
                => 6
13.12
вс
12.00
0:3
         
=> 10
21.01
чт
18.45


 
8 Газпром переработка 4
1:3
3
0:3
9
27.10
вт
19.00
0:3
10
на 15.12
5
10.11
вт
19.00
2:3
6
17.11
вт
19.00
1:3
2
на 22.12
7
01.12
вт
19.00
3:2
1
08.12
вт
19.00
на 08.12
=> 10
15.12
вт
20.00
3:2
=> 2
22.12
вт
20.00
3:1
         
                => 1
08.12
вт
20.00
1:3
             
9 Дикий Север
(Теплосеть - Олимпийка Супер, Кубок Супер)
10
17.10
сб
13.55
3:0
4
24.10
сб
13.55
1:3
8
3:0
5
2:3
3
14.11
сб
13.55
1:3
  1
28.11
сб
13.55
0:3
=> 6
0:3
2
10.12
чт
21.00
на неоп. дату
7
3:1
           
              6
на 13.12
=> 6
13.12
вс
18.30
на 02.12
             
10 Океанприбор 9
0:3
7
на 21.01
  8
04.11
ср
19.00
на 15.12
1
0:3
=> 5
на 25.01
3
2:3
=> 6
30.11
пн
20.30
0:3
6
09.12
ср
19.00
на 30.11
=> 8
2:3
        => 7=> 5
          5
18.11
ср
19.00
на 17.11
  2
02.12
ср
19.00
на 02.12
  4
16.12
ср
19.00
на 24.01
        => 4  
              => 2
02.12
ср
20.30
2:3
               
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2017

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def