Печать
С1 - Женская лига С - Сезон 2017/2018 (2 круг с 30.01.2018 по 16.05.2018)
Команда 29.01
-
04.02
05.02
-
11.02
12.02
-
18.02
19.02
-
25.02
26.02
-
04.03
05.03
-
11.03
12.03
-
18.03
19.03
-
25.03
26.03
-
01.04
02.04
-
08.04
09.04
-
15.04
16.04
-
22.04
23.04
-
29.04
30.04
-
06.05
07.05
-
13.05
1 Ballista
(Baltic Star V - Олимпийка, Кубок женских лиг А и В)
    8
0:3
5
25.02
вс
14.00
на 11.04
2
2:3
9
11.03
вс
14.00
на 29.04
10
3:0
6
25.03
вс
14.00
1:3
4
3:2
7
на 13.05
=> 5
1:3
3
22.04
вс
14.00
0:3
=> 9
29.04
вс
14.00
0:3
  => 7
3:0
2 PRISMA
(Колтуши - Олимпийка, Кубок женской лиги С)
3
на 14.04
  6
1:3
7
на 22.04
1
03.03
сб
20.00
3:2
8
1:3
5
17.03
сб
20.00
0:3
4
24.03
сб
20.00
3:0
9
0:3
  => 3
14.04
сб
20.00
1:3
10
21.04
сб
20.00
на 26.04
=> 10
2:3
   
                      => 7
3:2
     
3 Амазонки
(Y.M.K.A. - Олимпийка, Кубок женских лиг А и В)
2
04.02
вс
12.00
на 14.04
        6
3:0
8
18.03
вс
12.00
на 06.05
5
на 25.04
7
01.04
вс
12.00
2:3
4
3:0
=> 2
3:1
1
3:0
=> 5
3:2
=> 8
0:3
 
                    9
15.04
вс
12.00
1:3
 
10
29.04
вс
12.00
3:0


=> 8
на 05.05
 
4 ВАС (Военная академия связи) 5
04.02
вс
10.00
на 15.04
8
11.02
вс
10.00
1:3
10
0:3
  6
03.03
сб
16.00
2:3
  7
на 25.03
2
0:3
1
01.04
вс
10.00
2:3

3
08.04
вс
10.00
0:3


9
0:3
       
              => 7
1:3
   
=> 5
15.04
вс
10.00
0:3


       
5 Взлёт (w) 4
на 15.04
    1
на 11.04
8
04.03
вс
18.00
3:0
7
11.03
вс
18.00
3:1
2
3:0
3
25.03
вс
18.00
на 25.04
6
0:3
9
08.04
вс
18.00
на 09.04
=> 9
0:3
  => 3
25.04
ср
20.00
2:3
   
                    => 1
11.04
ср
20.00
3:1
       
                    10
3:0
       
                    => 4
3:0
       
6 Всеволожск 8
0:3
  2
18.02
вс
12.00
3:1
10
3:1
4
3:2
3
11.03
вс
12.00
0:3
9
на 19.03
=> 9
0:3
5
01.04
вс
12.00
3:0
  7
15.04
вс
12.00
3:1
       
              1
3:1
             
7 Ингрия       2
25.02
вс
15.30
на 22.04
10
04.03
вс
15.30
3:1
5
1:3
4
18.03
вс
15.30
на 25.03
8
25.03
вс
15.30
на 29.04
3
3:2
1
08.04
вс
15.30
на 13.05
6
1:3
9
0:3
=> 8
29.04
вс
15.30
0:3
  => 1
13.05
вс
15.30
0:3
              => 4
25.03
вс
15.30
3:1
      => 2
22.04
вс
15.30
2:3
     
8 Колтуши
(PRISMA - Олимпийка, Кубок женской лиги С)
6
03.02
сб
20.00
3:0
4
3:1
1
17.02
сб
20.00
3:0
  5
0:3
2
10.03
сб
20.00
3:1
3
на 06.05
7
на 29.04
10
31.03
сб
20.00
на 10.05
9
2:3
    => 7
3:0
=> 3
05.05
сб
20.00
3:0
=> 10
3:0
                          => 3
06.05
вс
20.00
на 05.05
 
9 МАКАРА ГУМРФ           1
на 29.04
6
14.03
ср
19.00
на 19.03
=> 6
19.03
пн
19.30
3:0
2
28.03
ср
19.00
3:0
8
04.04
ср
19.00
3:2
=> 5
09.04
пн
19.00
3:0
7
18.04
ср
19.00
3:0
=> 1
3:0
   
              10
1:3
  5
на 09.04

4
11.04
ср
19.00
3:0


       
                    3
3:1
       
10 Флэйм (Беркутята)     4
15.02
чт
20.00
3:0
6
22.02
чт
20.00
1:3
7
1:3
  1
15.03
чт
20.00
0:3
9
22.03
чт
20.00
3:1
8
на 10.05
  5
12.04
чт
20.00
0:3
2
на 26.04
=> 2
26.04
чт
20.00
3:2
 
=> 8
10.05
чт
20.00
0:3


                        3
0:3
   
Печать
С2 - Женская лига С - Сезон 2017/2018 (2 круг с 30.01.2018 по 16.05.2018)
Команда 29.01
-
04.02
05.02
-
11.02
12.02
-
18.02
19.02
-
25.02
26.02
-
04.03
05.03
-
11.03
12.03
-
18.03
19.03
-
25.03
26.03
-
01.04
02.04
-
08.04
09.04
-
15.04
16.04
-
22.04
1 "ФКБИ" - Верево (Ж)
(Mika - Олимпийка, Кубок женской лиги С)
  2
0:3
  3
22.02
чт
20.30
на 03.03
=> 3
0:3
  5
15.03
чт
20.30
1:3
8
22.03
чт
20.30
3:2
6
0:3
4
3:2
7
0:3
9
0:3
2 PRO SPORT WOMEN
(PRO SPORT WOMEN 2 - Олимпийка, Кубок женской лиги С)
  1
09.02
пт
21.00
3:0
3
3:0
  5
02.03
пт
21.00
3:0
6
3:0
4
16.03
пт
21.00
3:0
9
23.03
пт
21.00
на 20.04
8
3:1
7
3:0
  => 9
20.04
пт
19.30
3:0
3 АТОМПРОЕКТ 6
на 15.04
7
10.02
сб
13.45
2:3
2
17.02
сб
13.45
0:3
1
на 03.03
=> 1
03.03
сб
13.45
3:0
 
8
17.03
сб
13.45
0:3=> 4
25.03
вс
10.00
0:3


4
31.03
сб
13.45
на 25.03
  => 6
2:3
=> 9
21.04
сб
13.45
3:1
        9
на 21.04
    5
2:3
       
4 Альфа +
(Петербурггаз (w) - Олимпийка, Кубок женских лиг А и В)
  8
11.02
вс
10.00
1:3
9
3:1
5
3:1
6
04.03
вс
10.00
2:3
  2
0:3
=> 3
3:0
3
на 25.03
1
08.04
вс
10.00
2:3
  7
22.04
вс
10.00
2:3
5 Консилиум Девушки
(Консилиум - Группа 4, Лига Медиум-Юг)
7
04.02
вс
19.00
0:3
  6
3:2
4
25.02
вс
19.00
1:3
2
0:3
8
11.03
вс
19.00
1:3
1
3:1
3
25.03
вс
19.00
3:2
    9
3:1
 
6 МК МО Дачное 3
04.02
вс
17.00
на 15.04
9
3:1
5
18.02
вс
17.00
2:3
8
0:3
4
3:2
2
11.03
вс
17.00
0:3
  7
0:3
1
01.04
вс
17.00
3:0
  => 3
15.04
вс
17.00
3:2
 
7 НАФТА 5
3:0
3
3:2
8
1:3
      9
16.03
пт
19.15
3:2
6
23.03
пт
19.15
3:0
  2
06.04
пт
19.15
0:3
1
13.04
пт
19.15
3:0
4
3:2
8 Нордика   4
3:1
7
18.02
вс
17.00
3:1
6
25.02
вс
17.00
3:0
  5
3:1
3
3:0
1
2:3
2
01.04
вс
17.00
1:3
9
08.04
вс
17.00
3:0
   
9 Норус   6
11.02
вс
14.00
1:3
4
18.02
вс
14.00
1:3
  3
04.03
вс
14.00
на 21.04
  7
2:3
2
на 20.04
  8
0:3
5
15.04
вс
14.00
1:3
=> 2
0:3
                      => 3
1:3
                      1
22.04
вс
14.00
3:0
Печать
С3 - Женская лига С - Сезон 2017/2018 (2 круг с 30.01.2018 по 16.05.2018)
Команда 29.01
-
04.02
05.02
-
11.02
12.02
-
18.02
19.02
-
25.02
26.02
-
04.03
05.03
-
11.03
12.03
-
18.03
19.03
-
25.03
26.03
-
01.04
02.04
-
08.04
09.04
-
15.04
16.04
-
22.04
1 CRABS 3
на 21.02
    4
19.02
пн
21.00
на 25.02
2
0:3
    5
19.03
пн
21.00
на 26.03
=> 5
26.03
пн
21.00
1:3
8
02.04
пн
21.00
0:3
=> 4
3:1
 
      => 3
1:3
      6
0:3
  7
0:3
   
      => 4
на 15.04
               
2 Mika
("ФКБИ" - Верево (Ж) - Олимпийка, Кубок женской лиги С)
5
0:3
3
08.02
чт
20.30
3:1
8
15.02
чт
20.30
3:0
  1
01.03
чт
20.30
3:0
7
2:3
  4
3:0
6
29.03
чт
20.30
на 12.04
  => 6
12.04
чт
20.30
0:3
 
3 PRO SPORT WOMEN 2
(PRO SPORT WOMEN - Олимпийка, Кубок женской лиги С)
1
02.02
пт
21.00
на 21.02
2
1:3
  => 1
21.02
ср
21.00
3:1
8
2:3
4
09.03
пт
21.00
на 22.04
    7
30.03
пт
21.00
3:1
6
06.04
пт
21.00
3:0
  => 4
3:0
      5
1:3
               
4 StartUp   7
11.02
вс
16.00
0:3
  1
на 25.02
6
04.03
вс
16.00
0:3
3
на 22.04
8
18.03
вс
16.00
на 08.04
2
25.03
вс
16.00
0:3
5
0:3
=> 8
08.04
вс
16.00
0:3
=> 1
15.04
вс
16.00
1:3
=> 3
22.04
вс
16.00
0:3
      => 1
25.02
вс
16.00
на 15.04
               
5 КОТЛИН 2
04.02
вс
17.20
3:0
8
0:3
  3
25.02
вс
17.20
3:1
  6
0:3
  1
на 26.03
=> 1
3:1
     
              7
3:1
4
01.04
вс
17.20
3:0
     
6 Морита       8
25.02
вс
11.00
3:0
4
3:0
5
11.03
вс
11.00
3:0
7
на 20.04
1
25.03
вс
11.00
3:0
2
на 12.04
3
0:3
=> 2
3:0

=> 7
20.04
пт
20.30
3:0


7 Тандем 2 (Драйв (w))   4
3:0
      2
10.03
сб
18.00
3:2
6
17.03
сб
18.00
на 20.04
5
24.03
сб
18.00
1:3
3
1:3

1
07.04
сб
18.00
3:0


  => 6
0:3
                => 8
2:3
    8
на 01.04
8 Энгл
(Абсолют - Группа 3, Лига Медиум-Север)
  5
11.02
вс
12.00
3:0
2
0:3
6
0:3
3
04.03
вс
12.00
3:2
  4
на 08.04
  => 7
01.04
вс
12.00
3:2
1
3:0
  7
22.04
вс
12.00
на 01.04
                  => 4
3:0
   
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2017

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def