Дозаявка игроков


Результаты детских игр "Осенние деньки" 2018 2 круг

Результаты детских игр "Осенние деньки" 2018 1 круг

   
Печать
Группа А - Женская лига А - Сезон 2018/2019 (1 круг с 01.10.2018 по 31.12.2018)
Команда 01.10
-
07.10
08.10
-
14.10
15.10
-
21.10
22.10
-
28.10
29.10
-
04.11
05.11
-
11.11
12.11
-
18.11
19.11
-
25.11
26.11
-
02.12
03.12
-
09.12
10.12
-
16.12
17.12
-
23.12
1 Palladium 46   4
на 14.10
  2
2:3
5
04.11
вс
21.00
на 16.12
7
на 01.12
=> 10
18.11
вс
20.00
на 18.11
8
0:3
=> 7
1:3
9
0:3

=> 5
16.12
вс
18.00


11
  => 4
2:3
  6
0:3
    10
18.11
вс
21.00
на 18.11
     
=> 3
16.12
вс
20.00


 
            => 10
0:3
      3
16.12
вс
21.00
на 16.12
 
2 Балтика(w)
(АВРОРА (w) - Группа Север, Женская лига В)
6
на 12.12
5
14.10
вс
18.00
3:1
  1
24.10
ср
19.30
3:2
4
04.11
вс
18.00
на 14.11
10
на 11.11
=> 4
14.11
ср
19.30
3:0
3
3:1
=> 9
28.11
ср
20.00
0:3
8
2:3
=> 6
12.12
ср
20.00
1:3
 
          => 10
3:2
9
18.11
вс
18.00
на 28.11
  7
02.12
вс
18.00
3:2
  => 11  
                    11
16.12
вс
18.00
на 16.12
 
3 Водоканал (w) 4
на 15.12
10
3:1
11
20.10
сб
13.00
0:3
5
27.10
сб
13.00
3:1
9
0:3
6
10.11
сб
13.00
2:3
  2
24.11
сб
13.00
1:3
8
0:3
7
08.12
сб
13.00
на 08.12
=> 4
15.12
сб
13.00
на 22.12

=> 4
22.12
сб
12.50


                  => 7
1:3
=> 1  
                    1
на 16.12
 
4 Ижорец 3
07.10
вс
13.55
на 15.12
1
14.10
вс
13.55
на 14.10
9
21.10
вс
13.55
на 23.12
8
3:1
2
на 14.11
  => 2
0:3
5
25.11
вс
13.55
3:1
6
0:3
11
2:3
=> 3
на 22.12
=> 3
  => 1
14.10
вс
18.15
3:2
        7
0:3
     
10
16.12
вс
13.55=> 9
23.12
вс
11.00


5 Неон 8
06.10
сб
10.50
3:2
2
1:3
  3
1:3
1
на 16.12
9
10.11
сб
10.50
на 24.11
11
17.11
сб
10.50
на неоп. дату
=> 9
24.11
сб
10.50
0:3
10
01.12
сб
10.50
на неоп. дату
6
08.12
сб
10.50
на 20.12
7=> 6
              4
1:3
    => 1  
6 СБЕРБАНК (ж) 2
05.10
пт
19.00
на 12.12
11
2:3
10
3:0
1
26.10
пт
19.00
3:0
7
3:1
3
3:2
8
16.11
пт
19.00
на 17.11
  4
30.11
пт
19.00
3:0
5
на 20.12
=> 2
3:1

=> 5
20.12
чт
19.00


            => 8
3:2
     
9
14.12
пт
19.00


 
7 СПбГУПТД 10
06.10
сб
20.10
на 13.10
=> 10
13.10
сб
20.10
3:0
8
1:3
9
3:0
6
03.11
сб
20.10
1:3
1
10.11
сб
20.10
на 01.12
4
17.11
сб
20.10
3:0
11
1:3
=> 1
01.12
сб
20.10
3:1
3
на 08.12

5
15.12
сб
20.10


 
                2
2:3
=> 3
08.12
сб
18.30
3:1
   
8 СитиМикс 5
2:3
  7
20.10
сб
14.00
3:1
4
27.10
сб
14.00
1:3
10
на 09.12
11
на 10.11
6
на 17.11
1
24.11
сб
14.00
3:0
3
01.12
сб
14.00
3:0
2
08.12
сб
14.00
3:2
  9
          => 11
1:3
=> 6
17.11
сб
14.00
2:3
    => 10
на неоп. дату
   
9 ТОЧКА ТЮНИНГА     4
на 23.12
7
27.10
сб
19.45
0:3
3
03.11
сб
19.45
3:0
5
на 24.11
2
на 28.11
=> 5
3:0
=> 2
3:0
1
08.12
сб
19.45
3:0
6
8
22.12
сб
19.45


              10
на 15.12
=> 11
2:3
 
=> 10
15.12
сб
19.45


=> 4
                11
01.12
сб
19.45
на 01.12
     
10 Факел 7
на 13.10
=> 7
0:3
6
21.10
вс
19.00
0:3
11
на 27.10
8
04.11
вс
19.00
на 09.12
2
11.11
вс
19.00
на 11.11
=> 1
на 18.11
9
25.11
вс
19.00
на 15.12
5
на неоп. дату
=> 8
09.12
вс
19.00
на неоп. дату
=> 9  
  3
14.10
вс
19.00
1:3
  => 11
2:3
  => 2
11.11
вс
19.30
2:3
1
на 18.11
      4  
            => 1
18.11
вс
21.00
3:0
         
11 Эдельвейс   6
13.10
сб
14.00
3:2
3
3:0
10
27.10
сб
14.00
на 27.10
  8
10.11
сб
14.00
на 10.11
5
на неоп. дату
7
24.11
сб
14.00
3:1
=> 9
01.12
сб
14.00
3:2
4
08.12
сб
14.00
3:2

=> 2
16.12
вс
15.001
22.12
сб
14.00


      => 10
27.10
сб
15.00
3:2
  => 8
10.11
сб
14.30
3:1
    9
на 01.12
  2
на 16.12
 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2017

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def